Västsvenskan använder Cookies för att ge dig den bästa upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Integritetspolicy
Integritetspolicy

Här kan du läsa om hur vi i enlighet med gällande Dataskyddsförordning använder dina personuppgifter, hur länge de sparas, hur de skyddas, vilka rättigheter du har, samt hur du går tillväga om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling.

Så här används dina personuppgifter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.För att säkerställa att vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och ansvarsfullt sätt även efter att GDPR träder i kraft har vi genomfört en kartläggning och på andra sätt anpassat vår verksamhet efter den nya lagstiftningen, till exempel för att kunna uppfylla de nya rättigheter du har enligt GDPR. Vi har även sett över och förbättrat våra rutiner för att vi skall kunna radera dina uppgifter när de inte längre behövs och så att vi inte sparar fler uppgifter om dig än vad vi behöver.

Personuppgifter och sekretess
Du som medlem är införstådd med att Västsvenskan behandlar personuppgifter om dig med största sekretess. Vi hanterar uppgifterna för att kunna administrera ditt medlemskap som du har samtyckt till. Du kan skriftligen begära att en gång per år få information om hur dina personuppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur
I samband med att du som användare lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering, ska du få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge ditt samtycke till denna. Västsvenskan håller ett register över sina användare som har registrerat sig. Registret innehåller personuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna används av Västsvenskan för information, marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Västsvenskans medlemmar samtycker till att marknadsföring kan ske via e-post, sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. Personuppgifter sparas under den tid man har en aktivt användarkonto och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp medlemskapet.

Så här länge kommer dina personuppgifter att sparas
Västsvenskan är skyldigt att på eget bevåg ta bort personuppgifterna när de inte längre behövs för att uppnå de angivna syftena. Tiden för lagring varierar därför. Nedan beskrivs hur Västsvenskan hanterar lagringstider utifrån respektive huvudsakligt syfte. Har medlemskapet sagts upp sparas personuppgifter max i 12 månader därefter. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Vi skyddar alltid dina personuppgifter
Västsvenskan är alltid skyldiga att skydda personuppgifter även om vi låter en extern part utföra behandlingen för att kunna uppnå vårt syfte eller för att vi är skyldiga enligt lag. Vi är också noga med att begränsa spridningen av personuppgifter internt, på så vis att endast de administratörer som behöver se personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter faktiskt har tillgång till dem. Vidare ser vi till att våra IT-system och andra platser där vi lagrar personuppgifter skyddas mot att obehöriga personer ska kunna komma åt informationen, exempelvis genom brandväggar, virusskydd, höga lösenordskrav, loggning i system och så vidare. När vi behöver överföra personuppgifter mellan oss och en part utanför vår miljö ser vi till att använda ett säkert överföringssätt. Slutligen ser vi till att säkerhetskopiera våra system och register för att undvika att viktig information om dig förloras.

Det här är dina rättigheter
När Västsvenskan behandlar dina personuppgifter har du ett antal lagstadgade rättigheter. Vilka dessa är anges nedan. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig. Västsvenskan vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, telefonnummer eller namn vänligen lämna oss korrekta uppgifter genom att kontakta oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

COOKIES
Så här fungerar en Cookie
När du besöker en webbplats sparas en liten textfil kallad ”cookie” eller ”kaka”. Syftet med den är att förenkla och förbättra användarupplevelsen av webbplatsen. Västsvenskan använder dessa två typer av cookies:

Sessionscookie, som tillfälligt lagras i datorn då besökaren är inne på webbplatsen och som sedan försvinner när du stänger din webbläsare.
Varaktig cookie, som finns kvar på din dator tills den tas bort. Nästa gång du besöker vår webbplats vet servern att du varit där tidigare och kan göra anpassningar till detta.
Observera att en cookie bara skickas till den server som skapat den. Om du inte vill tillåta användandet av cookies kan du ändra inställning i din webbläsare. Väljer du att inte samtycka till användning av cookies kommer funktionerna på vår webbplats inte fungera fullt ut. Du kommer exempelvis inte kunna logga in. På Post- och Telestyrelsen kan du läsa mer om cookies och regelverket kring det.